Leasa bil privat

Det har blivit otroligt populärt att leasa bilen privat istället för att köpa den. Normalt är tiden för hyra tre år. Kunden kan välja att binda sig för olika årliga körsträckor. Dessa är normalt 1- 1,5 eller 2-tusen mil. Hos många bilfirmor kan kunden välja längre körsträckor. Och för varje enskilt fall skrivs ett avtal som är juridiskt helt bindande. I avtalen står att bilen skall lämnas tillbaka efter normalt slitage. Onormalt slitage och över-mil skall ersättas enligt bilföretagets beräkningar. Eftersom leasingen inte omfattas av konsumentköplagen (1990-932) eller konsumentkreditlagen (2010-1840) eller andra lagar, som kan skydda låntagaren, regleras allt enligt av leasingavtalet. De flest avtalen visar dock att kunden enbart skall betala gällande skatt, försäkring och bränsle utöver månadskostnaden.


För en kund är det omöjligt att välja bilmärke genom studie av offentliga kostnader i bilfirmornas annonser. Alla tycks ha satt ett minipris på sina modeller. Inga eller inkompletta tillvalslistor hindrar intressanta jämförelse. Att vissa bilfirmor som man leasa bilen privat av saknar uppgift om merkostnad per mil vid körning över avtalat maxlängd verkar suspekt. Istället uppmanas kunder att kontakta försäljare i ärendet. Det finns dock några bilfirmor som visar kostnader för tillval på ett systematiskt sätt. Dessa firmor brukar också visa vad kunden kommer att få betala vid överskridande av avtalad körsträcka. En snabb beräkning sorterar bort ointressanta alternativ genom kostnadsjämförelse.


Det finns genomgående klara besked att kunden skall betala bilskatt, bilförsäkring , bränsle och slitagedetaljer som lampor. När man leasa bilen privat och måste bryta upp leasingavtal kostar det kunden 30-40 procent av kvarvarande avtalsåren. Vissa oklarheter verkar det dock finnas när man leasa bilen privat för det första året. Och ett normalt slitage vid återlämnandet efter tre är kanske inte så konkret. Har en barnfamilj använt bilen eller har en ensamstående använt den. Problemet uppstår då en inlämnad bil skall säljas. Marknadspriset är kanske satt till 100 000 kr. Det måste bilfirman få ut enligt intern kalkyl. Men bilen kan möjligen säljas för 75 000 kr. Det saknas pengar som någon skall betala. Detta skapar otvivelaktigt en konfliktsituation. Att det framkommit andra små överraskningar under resan förbättrar inte händelsen.


Konsumentverket KO har uppmärksammat utvecklingen och utfört ”Granskning avtalsvillkor privatleasing”. I en 14 sidors stor undersökning belyses många punkter. Och olika villkors skälighet skall granskas enligt lag. Det finns avtal där leasinggivaren tillskriver sig rätten att öka priset om till exempel räntan skulle stiga. Men det står inget om motsatt förhållande. Sjunker räntan borde det också påverka på något sätt.Det finns genomgående klara besked att kunden skall betala bilskatt, bilförsäkring , bränsle och slitagedetaljer som lampor. När man leasa bilen privat och måste bryta upp leasingavtal kostar det kunden 30-40 procent av kvarvarande avtalsåren.

I bilförsäkringen finns vissa påpekande. Det är självklart att en helförsäkring måste tecknas av kunden. Vissa avtal kräver att kunden tecknar försäkring med lägsta självrisk. Detta fördyrar för kunden och borde beskrivas i samband med merkostnad för kund. Vissa företag lämnar ansvaret för kontroll av bilen vid leverans. Har inte kunden upptäckt en felaktighet kan det skapa problem vid kommande reparation av bilen. Här råder inte en normal bevisföreteelse. ”Granskning avtalsvillkor leasa bilen privat - Konsumentverket” pekar på frågor som bör intressera kommande kunder. Det finns otvivelaktigt problem, som först blir kända, om en olycka skulle ske. Den är offentlig och tillgänglig i Google. Och kan vara till hjälp före undertecknande av avtal, som inte han beivras av kunden.


Ett lagkrav att varudeklarera alla begagnade bilar är på gång. Här är väl ytterligare ett område som borde styras upp.

Copyright © 2017 bilskrot.tips. Alla rättigheter är reserverade.