Skrota bilen Partille

Skrota bilen i Partille med ersättning & hämtning

Hjälper er att skrota bilen Partille

Få betalt för din skrotbil i Partille


Det är inget konstigt att vilja ha betalt för något som har ett värde, även om det är uttjänt. Bilbärgning Gbg AB hjälper er att skrota bilen i Partille. Vi både betalar och hämtar skrotbilen. Just nu erbjuds 3 000 kr vid hämtning. Bilen måste vara komplett med original katalysator. Hämtning sker alltid med bärgningsbil oavsett om bilen startar eller ej. Ställ av bilen på Transportstyrelsen före upphämtning. Har tillstånd för bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen.Ring 031-94 37 60 eller klicka på knappen för mer information!

Skrota bilen i Partille med hämtning kräver tillstånd från Länsstyrelsen

Bärgning av en inte sanerad skrotbil klassa av Länsstyrelsen som transport av miljöfarligt avfall. En inte sanerad bil är inte tömd på vätskor, som oljor, kylvatten, batteri och andra ämnen, som bidrar till att speciella saneringsåtgärder krävs vid en eventuell olycka under transporten till bilskroten.

För att utföra dessa bärgningar krävs ett tillstånd av Länsstyrelsen. En speciell transportförsäkring utöver normala trafikförsäkringar måste tecknas av bärgningsföretagen. Dessa måste också bevisa kunskap inom området trafikfarligt avfall innan tillståndet beviljas. Vidare skall erhållet

tillstånd finnas tillgängligt i transportbilen. Försäkringen skall täcka alla eventuella kostnader i samband med saneringsarbeten som uppstå

vid bärgning när man skrota bilen i Partille med hämtning. Många bilar som skall skrotas kan allaredan vid lastningen orsaka oljeläckage eller andra miljörisker. Samma kan inträffa under transporten som även kan innebära olyckor som orsakar miljöfarligt spill. Alla dessa tänkbara miljöfördärvande läckage måste saneras av fackmän och någon måste också betala för dessa. Vid ett spill på allmänna vägar och gator blir polisen sannolikt inkopplad och händelsen utreds.

Den av Länsstyrelsen krävda försäkringen för transport av miljöfarligt avfall skall normalt täcka kostnaden  vid sådana tillfällen.  Vem som bär ansvaret, när transport utföres av företag som inte har tillstånd och inte heller den krävda försäkringen, om en olycka skulle hända är en juridisk fråga.

Föraren av bärgningsbilen eller ägaren av skrotbilen som orsakar kostnaden för saneringen. Skrotbilen som bärgas av ett registrerat företag, med tillstånd av Länsstyrelsen, samarbetar naturligt med en auktoriserad bildemontering i Partille som juridiskt ansvarar för att den inlämnade bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen.


Det är av stor vikt för ägaren av skrotbilen att försäkra sig om att så blir fallet. En stor del av tänkta skrotbilar går vidare i trafik utan ägarens vetskap och kommer troligtvis att skaffa honom negativa överraskningar. Likaså är risken stor att bilen kommer in i illegal verksamhet. Detta befaras i riksdagens motion

2017/18:246


För att minska risken att så blir fallet bör ägaren av skrotbilen beställa hämtning av ett registrerat företag med tillstånd av Länsstyrelsen.  Garantier för att bilen lämnas till ett auktoriserat företag med juridiskt ansvar för avregistrering hos Transportstyrelsen lämnas genom skrotningsintyg. En auktoriserad bilskrot i Partille utsedd av bilproducenterna mottar en komplett skrotbil gratis och  bärgningsföretaget utför transporten till sådan bilskrotare i flesta fall gratis. I Google annonser kan ägare till skrotbilar enkelt urskilja de olika aktörerna inom området      ”hämta skrotbilar.”


Bilbärgning Gbg AB hjälper er att skrota bilen i, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla, Stenungsund, Kungälv, Partille, Angered, Mölndal, Kungsbacka säkert och tryggt. Transporterna utförs med bärgningsbil Iveco Daily Miljöklass Euro 6. Vi är fullförsäkrade med transportförsäkring hos Trygg Hansa. Under 2021 utförde vi cirka 2 000 hämtningar av uttjänta bilar i dessa områden.

Information skrotbilshämtning